Η Διοίκηση αποτελείται από τους:

  • Πρόεδρος:  Εμμανουήλ Καραΐσκος
  • Αντιπρόεδρος:  Δημήτριος Σπανόπουλος
  • Γεν.Γραμματέας:  Γρηγόριος Βασιλείου
  • Ειδ. Γραμματέας: Ανδρέας Φραντζόλας
  • Ταμίας & Υπευθ. Μαρινας:  Παντελής Μπαλής
  • Έφορος Αθλητισμού Ανοιχ. Θαλάσσης: Γεώργιος Τομαράς
  • Έφορος Άθλ/σμού Αθλ. Τριγώνου:  Αντώνιος Παπανικολόπουλος
  • Αναπλ. Υπευθ.  Μαρίνας: Παναγιώτης Ελευθεριώτης
  • Έφορος Εγκαταστάσεων: Πουλίτσας Αθανάσιος