Η Διοίκηση αποτελείται από τους:

  • Πρόεδρος:  Εμμανουήλ Καραΐσκος
  • Α’ Αντιπρόεδρος:  Δημήτριος Σπανόπουλος
  • Β’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Καραΐσκος
  • Γεν. Γραμματέας:  Γρηγόριος Βασιλείου
  • Ειδ. Γραμματέας: Βασιλική Γιαννακοπούλου-Μπούτρου
  • Ταμίας: Αγάθη Μαρκοπούλου
  • Έφορος Αθλητισμού: Διονύσιος Λουκόπουλος
  • Υπευθ. Μαρινας:  Παντελής Μπαλής
  • Έφορος Εγκαταστάσεων & αναπληρωτής έφορος  αθλητισμού: Παναγιώτης Καράμπελας