ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2014 του Ναυταθλητικού Ομίλου Αιγίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Α. στη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 257/11-12-2013 αποφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να προσκαλέσει τα μέλη σε Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. προς συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

 

  1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός 2013 (01/01 έως 31/12/2013).
  2. Επικύρωση του πρακτικού για διαγραφή μελών και εγγραφή νέων μελών.
  3. Απώλεια θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στην Μαρίνα λόγω μη τακτοποίησης οικονομικών υποχρεώσεων.

Στη συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, καθώς και όσοι προ της ενάρξεως της Γενικής Συνέλευσης τακτοποίησαν τις οικονομικές εκκρεμότητες στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 11:30 π.μ. την ίδια μέρα στο ίδιο μέρος.

Ο  Πρόεδρος                                          Για το Δ.Σ.                              Η   Γεν. Γραμματέας

Εμμανουήλ Καραΐσκος                                                                 Ιωάννα Μπαλή

Γράψτε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *