Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Αίγιο σήμερα 20/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30μ.μ.  στα γραφεία του Ν.Ο.Α. συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη από τις αρχαιρεσίες της 17/10/2021 ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Εμμανουήλ Καραίσκου προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα και να δοθούν τα αξιώματα σε κάθε έναν από αυτούς.

Αφού έγινε διαλογική συζήτηση επί του προκειμένου απεφασίσθη ομόφωνα η παρακάτω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα έναντι εκάστου αναγραφόμενα αξιώματα

Πρόεδρος   Εμμανουήλ          Καραίσκος Φοροτεχνικός
 Α΄ Αντιπρόεδρος   Δημήτριος           Σπανόπουλος   Ιατρός
Β΄ Αντιπρόεδρος

Γεν. Γραμματέας

  Νικόλαος             Καραίσκος                

 Γρηγόριος            Βασιλείου

Ελ. Επαγγελματίας

Ιδ. Υπάλληλος

Ειδ. Γραμματέας  Βασιλική    Γιαννακοπούλου-Μπούτρου     Ιδ. Υπάλληλος
Ταμίας  Αγάθη                Μαρκοπούλου Έμπορος
Έφορος Αθλητισμού Διονύσιος          Λουκόπουλος Τραπεζικός
Υπ. Μαρίνας        Παντελής           Μπαλής Συντ/χος
Έφορος Εγκαταστάσεων

& Αν Έφ. Αθλητισμού

Παναγιώτης      Καράμπελας Συντ/χος

Γράψτε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *